Šokio praktikos grupė moterims

Kviečiu moteris ir merginas į šokio praktikos ,,Flower dance“ grupę. Šokio praktika vyksta kiekvieną ketvirtadienį nuo 12:00 val., norinčios prisijungti, rašykite el.paštu agne@gyvojipsichologija.lt. arba skambinkite telefonu +37069916333.

 

,,Flower dance“ praktika –  tai šokio, terapijos ir meditacijos sintezė. Norinčioms praktikuoti ,,Flower dance“ nėra jokių amžiaus apribojimų, taip pat nereikia jokių choreografinių gebėjimų. Ši praktika tinka visoms, mėgstančioms šokį ir judesį. Prisijungti prie grupės galima bet kuriuo metu.

Praktika vyksta ,,Gyvosios psichologijos“ studijoje, Vilniuje Liepyno 2-65.

Vienkartinis dalyvavimo mokestis 15 Eur. Trukmė 90 min.

 

Plačiau apie ,,Flower dance“ praktiką

,,Flower dance“ praktika gimė iš begalinės mano meilės Šokiui.

Ji radosi pamažu, kaip ilgai lauktas atsakas į atkaklius ,,kažko ne tik gražaus, bet ir pakankamai gilaus, bei efektyvaus“ ieškojimus ir sklandžiai apjungė visas mano patirtis, gebėjimus ir profesinius atradimus. Kuriant šią praktiką pravertė viskas, ko kažkada mokiausi, net ir chemija. O galutinė visų padrikų elementų jungtis įvyko po pažinties su Majos Mandalos šokiu. Paskiros detalės tuomet įgavo konkrečią formą ir sugulė į joms skirtas vietas, lyg jau seniai ten buvusios. Visas šio ilgo proceso rezultatas tapo holistine šokio praktika moterims, atsinešusia ir savo pavadinimą  – ,,Flower dance“.

,,Flower dancepraktikos bazę sudaro sakraliosios geometrijos formas atkartojantys ir rytietišką šokį primenantys judesiai. Jei kas labai mylėjo chemiją, pagrindiniai judesiai gali priminti elektronų judėjimo trajektorijas: apskritimai, aštuoniukės, spiralės… Viskas paprasta, tikslu ir aptaku. Bet tai tik pirmas įspūdis. Iš tiesų ši praktika plati, gili ir daugialypė. Viena vertus, ji itin švelni ir moteriška, dvelkianti rytietiškais smilkalais ir gėlėmis, gracingai plevenanti arabiškais šilkais, išpuošta sakraliais ornamentais, o kita vertus, ji sutelkta, stipri ir tiksli kaip kovos menas. Tai šokis, meditacija ir terapija viename.

Joje telpa viskas, kas vienu metu gydo kūną, protą ir sielą: judesys, vizualizacija, relaksacija, energetinės praktikos, sąmoningumo ugdymas, kūno terapija, kvėpavimo praktikos ir psichoterapija. Todėl ši praktika yra holistinė, ji neskaido žmogaus į atskirus elementus, bet apjungia ir harmonizuoja.

Šioje praktikoje yra visko daug, ir tuo pat metu joje neaptiksite nieko naujo. Pagal Visatos ritmus žmonės šoka jau tūkstančius metų, atrasdami vis naujas to paties formas ir pavadindami jas vis skirtingais vardais.

Pati sau labai netikėtai atradau absoliučiai europietišką, ir netgi labai krikščionišką ,,Flower dance“ praktikos aprašymą, jau seniai iškeliavusio anapus, danų filosofo Sioreno Kierkegaardo kuklios apimties knygelėje. Labai gali būti, kad pats Siorenas Kierkegaardas vienišoje savo senbernystėje parašęs ,,Vandens leliją ir padangių paukštį“, net neįtarė, jog daugiau nei po šimto metų, jo tekstas įgaus moteriškos šokio praktikos pavidalą.

Bet faktas lieka faktu: didysis mąstytojas, anuomet griežtai atsisakęs bendravimo su moterimis, išdėstė esmines nuorodas, kaip siekti moteriškos pilnatvės. Pasak, Kierkegaardo, tam reikalingas gebėjimas tyla, klusnumas ir džiaugsmas. Žmogus turi būti, kaip ta vandens lelija arba kaip padangių paukštis. Tylus, klusnus ir džiugesio kupinas.

Juokauju, žinoma, apie vienišo filosofo norus padėti moterims… Savaime suprantama, kad jis rašė, kreipdamasis į visus žmones, į visus vyrus ir moteris. Visus kvietė mokytis egzistencijos meno iš laukų lelijos ir padangių paukščio. Tačiau jo pateikti būdai kaip tą daryti, taip taikliai nusako ,,Flower dance‘‘ praktikos esmę, kad nesusilaikiau apie juos neparašiusi:

 • Turi būti tylus, kad galėtum girdėti pačios gamtos ritmus ir muziką, ir šokti pagal ją savo didįjį gyvenimo šokį. Turi būti tylus, nutildęs savo vidinį triukšmą, kad galėtum klausytis Visatos Kūrėjo balso.
 • Turi būti klusnus, kad tiksliai įsilietum į Visatos harmoniją, netrikdydamas ir pagal save jos neperdarinėdamas. Kad gyventum pagal pačios Gamtos diktuojamus ritmus, kad jaustum vidinio laiko tėkmę ir kurtum savo gyvenimą santarvėje su Būties dėsniais.
 • Turi būti džiugus, kad per tave laisvai tekėtų neišsenkantis meilės ir džiaugsmo Šaltinis.

Tokia ,,Flower dance‘‘ praktikos gilioji dvasinė prasmė – tyli, klusni ir džiaugsminga malda Gamtai, Visatai ir Meilės šaltiniui.

Žemiškesnės ,,Flower dance‘‘ poveikio sritys:

< fizinė

< psichologinė

< energetinė

Fizinis poveikis pats paprasčiausias. Nuo jo ir pradedame. Lėtais, plastiškais, geometriškai tiksliais judesiais mes išjudiname savo kūną, išlaisviname jį iš sąstingio, sugrąžiname jam lankstumą ir moterišką harmoniją.  Kaip ir bet kuri kita šokio praktika, taip ir ,,Flower Dance‘‘, ilgiau praktikuojant, neišvengiamai padailina kūno linijas, judesiams suteikia gracingumo. Netgi šis, išskirtinai fizinis, efektas yra pakankamas motyvas praktikuoti. Todėl šią šokio praktiką itin rekomenduoju toms, kurios yra nepatenkintos savo kūnu, jaučiasi negražios ar nemoteriškos.

Visgi fizinio kūno transformacijos – tai mažiausia, ko galima būtų tikėtis iš ,,Flower dance‘‘ praktikos.

Didysis praktikos efektas slypi jos poveikyje psichinėms ir emocinėms būsenoms. Ilgiau praktikuojant ,,Flower dance“ gali būti pasiekiami tokie psichoterapiniai rezultatai:

 • Stiprėja sutelktumas į save ir dėmesingumas.
 • Didėja sąmoningumas.
 • Mažėja emocinis labilumas.
 • Atkuriamas santykis su savo kūnu.
 • Susigrąžinamos asmeninės ribos.
 • Nyksta emociniai blokai.
 • Retėja ir silpnėja depresiniai epizodai.
 • Stiprėja pasitikėjimas savimi.
 • Mažėja vidinė agresija.
 • Stiprėja vidinės ramybės pojūtis.
 • Keičiasi pasaulėžiūra ir transformuojasi vidiniai scenarijai.

Jeigu reikėtų išskirti esminį ,,Flower dance‘‘ praktikos psichoterapinį efektą, galėčiau jį formuluoti taip:

,,Flower dance“ šokio praktika – tai švelnus ir gražus būdas sugrįžti į savo kūną, – įsikūnyti, priimti save savo moteriškume.

Šis grįžimas namo sprendžia be galo daug psichologinių problemų. Pirmiausia, tai sumažina superkontrolės poreikį, kuomet viskas ir apie viską sprendžiama protu, siekiant numatyti, apskaičiuoti ir sureguliuoti. Atkurtas santykis su kūnu grąžina gebėjimą jausti, kliautis ne tik protu, bet ir savo intuicija, pojūčiais, vidine išmintimi. Mažėjant poreikiui kontroliuoti, grįžta saugumas ir vidinė ramybė.

Antras, labai svarbus įsikūnijimo efektas – keičiasi santykiai su kitais. Nyksta artumo, atstūmimo, nepriėmimo baimės. Santykiai gilėja ir tvirtėja.

Trečias apsigyvenimo kūne gėris – tvirtesnis stovėjimas ant žemės. Stiprėja gebėjimas savimi pasirūpinti. Moteris tampa įgali būti pati savo gyvenimo šeimininke. Ji geba kliautis savimi, ji pasitiki savo jausmais, jai atviros vidinės išminties durys, ji visa yra čia ir dabar. Laisva, tikra, materiali. Iš kūno ir kraujo, turinti savo vietą po saule.

,,Flower dance“ praktikos poveikis subtiliesiems kūnams:

Pats svarbiausias poveikis (žvelgiant išskirtinai praktiškai) – atkuriami gyvybinės energijos srautai. Tai sugrąžina moteriai gyvybingumą, gebėjimą džiaugtis ir iš vidaus spinduliuojantį grožį.

Kiti subtilieji praktikos efektai:

 • Didėja fizinio kūno skaidrumas, nyksta vidinio ir išorinio Aš neatitikimas.
 • Atkuriama harmoninga pusiausvyra tarp žemiškumo ir dvasingumo.
 • Atkuriamas vyriškos ir moteriškos energijos balansą.
 • Sveiksta ir stiprėja prigimtinės sielos galios: ramybė, džiaugsmas, gebėjimas mylėti.
 • Grįžta kūrybingumas.
 • Stiprėja drąsa gyventi autentiškai, pagal savo tikrąją prigimtį ir pašaukimą.
 • Atkuriama proto ir širdies bendrystė.
 • Atkuriamas ryšys su Gamtos ritmais ir harmonija.

Kaip jau minėjau pirma, dvasinė ,,Flower dance“ dimensija atsiskleidžia šokiui tapus malda. Dėkingumo ir šlovinimo malda pasaulio Kūrėjui, harmoningai įsiliejančia į bendrą Šviesos ir Meilės chorą.

Tačiau, labai svarbu suvokti, kad visos ,,Flower dance“ praktikos dalys yra vienodai svarbios, viena kitą papildo ir viena be kitos būti negali. Kaip ir pati žmogaus būtis – viso gyvenimo sritys viena kitai reikalingos, nė viena negali būti užmiršta ir palikta be dėmesio. Kad galvą užvertus, galėtum žvelgti į dangų, pirmiausia, turi tvirtai stovėti ant žemės.

Dėkoju visiems savo Mokytojams, o taip pat ištikimoms šokio praktikos grupės dalyvėms, prisidėjusioms ir tebeprisidedančioms prie pastovaus šokio praktikos vystymosi.

 

 

Gyvosios psichologijos studija

Turite klausimų? Norite užsiregistruoti?

Susisiekti